Upcoming Events

Kayangan Puri Mutiara, Medan Fettes


Kayangan Puri Mutiara, Medan Fettes

Property Auction by Hong Leong Bank Bhd

Date : Tuesday, February 11, 2020 10:30 AM

Bilik Lelongan, Mahkamah Tinggi Pulau Pinang, Lebuh Light, 10200 Pulau Pinang

Click here to view product details & download POS